Category Archives: Kế hoạch

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018( Tải xuống)

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017-2018( Tải xuống)

THỜI KHÓA BIỂU  HKI TỪ TUẦN 10 NĂM HỌC 2017-2018 ( Tải xuống)

 

Mẫu Sáng kiến kinh nghiệm

Tải về

https://majesticpapers.com cheap essay writing service

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kì II năm học 2016 – 2017 sáng và chiều trường THPT Quách Văn Phẩm

http://c3quachvanpham.camau.edu.vn/qvp-content/uploads/2017/03/tkb-chieu.jpg

http://c3quachvanpham.camau.edu.vn/qvp-content/uploads/2017/03/tkb-chieu-2.jpg

To the extent that it chooses the former strategy when its competitors see here now opt for the latter, it will appear to do well while actually losing market share