Mục lưu trữ: Kế hoạch

THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG NĂM HỌC 2018-2019

 

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KÌ I TỪ NGÀY 17/9 NĂM HỌC 2018-2019 (Tải xuống)

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2018-2019 

LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019​