nghe-day-hoc

Chính thức có bộ đề thi tham khảo THPT Quốc gia năm 2019

 

1. Bài thi Toán học  >> xem tại đây

2. Bài thi Ngữ văn  >> xem tại đây

3. Bài thi Ngoại ngữ

– Môn thi thành phần Tiếng Anh >> xem tại đây

 

4. Bài thi Khoa học tự nhiên:

– Môn thi thành phần Vật lý >> xem tại đây

 

– Môn thi thành phần Hóa học>> xem tại đây

 

– Môn thi thành phần Sinh học >> xem tại đây

 

 

 

 

 

  5. Bài thi Khoa học xã hội:

– Môn thi thành phần Lịch sử >> xem tại đây

 

– Môn thi thành phần Địa lý >> xem tại đây

 

– Môn thi thành phần Giáo dục công dân >> xem tại đây

ĐẢO VƯƠNG