GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TRƯỜNG THPT QUÁCH VĂN PHẨM

       Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên của trường THPT Quách Văn Phẩm. Đoàn trường cũng đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự thông qua Đại hội Đoàn trường. Năm học đầu tiên trường THPT Quách Văn Phẩm có 105 đoàn viên là học sinh và 14 đoàn viên cán bộ giáo viên; Với 5 chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên. BCH gồm 13 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Đoàn trường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện sức khỏe thông qua các buổi chuyên đề, chào cờ và các hội thao. Đoàn trường xây dựng đội cờ đỏ của từng chi đoàn hàng ngày theo dõi thi đua và kết hợp với BCH Đoàn trường kiểm tra, đôn đốc các chi đoàn thực hiện nội quy nhà trường. Ngoài ra, Đoàn trường THPT Quách Văn Phẩm còn triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình theo sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, gắn nhiệm vụ công tác đoàn với phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Theo đó, Đoàn trường phát động đoàn viên thanh niên tham gia trồng hoa, nhặt rác quanh khuôn viên trường tạo cảnh quan đẹp trong nhà trường và được đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng.


      Trong thời gian sắp tới Đoàn trường THPT Quách Văn Phẩm sẽ tiếp tục phát huy hết vai trò, năng lực và trách nhiệm của mình để ngày càng phát triển và tạo ra một Đoàn trường vững mạnh, góp phần vào sự thành công trong sự nghiệp “trồng người” của nhà trường.