636238971692551089664

Kết quả cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2016-2017

Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 và lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016-2017 được tổ chức vào ngày 19/02/2017 với phương thức học sinh làm bài thi cá nhân trên giấy. Tại cuộc thi này, có 392 học sinh ở các trường THCS và THPT tham gia dự thi 05 môn (Toán THCS, Toán THPT, Vật lí THPT, Hóa học THPT, Sinh học THPT), trong đó: Cấp THCS có 106 học sinh; cấp THPT có 286 học sinh.

Kết quả: Có tổng số 182 học sinh đạt giải (11 giải nhất; 32 giải nhì; 64 giải ba và 75 giải khuyến khích), cụ thể từng môn như sau:

– Môn Toán THCS: 3 giải nhất; 10 giải nhì; 19 giải ba và 20 giải khuyến khích.

– Môn Toán THPT: 3 giải nhất; 9 giải nhì; 17 giải ba và 20 giải khuyến khích.

– Môn Vật lí THPT: 1 giải nhất; 2 giải nhì; 5 giải ba và 7 giải khuyến khích.

– Môn Hóa học THPT: 2 giải nhất; 5 giải nhì; 10 giải ba và 11 giải khuyến khích.

– Môn Sinh học THPT: 2 giải nhất; 6 giải nhì; 13 giải ba và 17 giải khuyến khích.

Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử 25 học sinh (mỗi môn 5 học sinh có điểm cao nhất) tham gia đội tuyển dự thi vòng quốc gia được tổ chức vào cuối tháng 3/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nội dung và danh sách chi tiết xem trong tệp đính kèm.

+263_Bang-ghi-ten-ghi-diem-cac-mon.PDF

+1264_Danh-sach-HS-dat-giai.PDF

I have often gone years pro-academic-writers.com/ without sending anything out