Liên Hệ

 

TRƯỜNG THPT QUÁCH VĂN PHẨM

Địa chỉ: ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0914676147   Email: c3quachvanpham@camau.edu.vn

Số điện thoại Thầy Võ Thanh Hùng – Hiệu trưởng: 0914 676 147.

Số điện thoại Thầy Trần Chí Phong – Phó Hiệu trưởng: 0917 531 539.