Giới thiệu Tổ Toán – Tin – Thể dục

 

        Đến năm học 2017- 2018 thì tổ Toán – Tin – Thể dục được thành lập theo quyết định của thầy Võ Thanh Hùng. Là tổ chuyên môn 3 môn, gồm: môn Toán: Thầy Trần Chí Phong – Phó hiệu trưởng, thầy Trần Trọng Tính tổ phó, cô Trần Mỹ Tiên và cô Hứa Thị Mộng Tuyết, môn Tin học, cô Nguyễn Thị Lệ Châu – Tổ trưởng SDT 0943 227 117, thầy Vương Hải Đảo – Bí thư chi đoàn;môn Thể dục: thầy Lê Thanh Hải và thầy Trần Văn Thơ . Đến năm học 2018- 2019 thì có thêm thanh viên mới là cô Huỳnh Như Ngọc dạy môn Toán.

        Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo tận tình của Ban Giám hiệu, các thầy cô đồng nghiệp trong và ngoài trường, cộng với sự yêu nghề, nhiệt huyết của sức trẻ, các thầy cô trong tổ luôn vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.