vp

Tổ văn phòng


      Tổ Văn phòng được thành lập ngày 30 tháng 9 năm 2015. Tổ gồm các bộ phận: Kế toán, văn thư, y tế, bảo vệ, phục vụ. Tổ Văn phòng có nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính và phục vụ cho công tác giảng dạy của trường. Tuy không trực tiếp giảng dạy học sinh nhưng công việc của tổ lại có nhiều tác động đến quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Những công việc đó có liên quan đến điều hành chung hoạt động của nhà trường như đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính, hồ sơ sổ sách. Căn cứ theo nhiệm vụ năm học của trường, các bộ phận luôn chấp hành nghiêm túc công việc của mình, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch nhà trường đề ra.


      Tuy mỗi bộ phận đảm nhiệm một công việc khác nhau nhưng tất cả các thành viên trong tổ điều hướng tới mục đích chung của nhà trường, hoàn thành nhiệm vụ được giao.   Tổ Văn phòng có tinh thần đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Dù công việc thầm lặng nhưng tổ đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường.

      Cô Nguyễn ngọc Tiệp là tổ trưởng SDT 0946 543 083.