toan

Vai trò của giáo viên với công tác duy trì sỹ số học sinh

 
 
 

Giữ vững sĩ số là một trong những yêu cầu cơ bản của công tác giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường. Nó thể hiện nhiều yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi mà vấn đề bỏ học của học sinh đã và đang là một trong những vấn đề làm nhức nhối ngành giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung, công tác chủ nhiệm càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ; làm sao để cuốn hút học sinh, “kéo” các em trở lại trường.

 

 Để duy trì sĩ số học sinh, một trong những việc làm cần thiết của người giáo viên chủ nhiệm lớp là làm sao xây dựng được tập thể lớp vững mạnh, đoàn kết, tạo môi trường học tập, sinh hoạt sôi nổi,…để cuốn hút học sinh, làm cho các em yêu trường mến lớp, không muốn rời xa. Để làm được điều đó, việc trước hết là phải gây thiện cảm và lòng tin cho học sinh. Từ đó mới xây dựng được tập thể đoàn kết, mới củng cố được đội ngũ cán bộ lớp, đoàn. Phải nắm được đội ngũ cán bộ ấy thì mới có thể điều khiển được tình hình của lớp, mới đưa được lớp vào nề nếp, sau đó mới hy vọng đưa phong trào của lớp đi lên. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sư phạm khác nhau như : Gần gũi, tâm sự, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng các em… Chăm lo đến lớp đầu giờ, nhẹ nhàng với những sai trái của học sinh, nhắc nhở nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Có kế hoạch đi thăm nhà phụ huynh, nhất là những học sinh là cán bộ lớp, là những học sinh cá biệt, những học sinh học khá đang cần vận dụng để kèm cặp các học sinh học yếu…Gặp các giáo viên giảng dạy bộ môn : Nắm danh sách những học sinh học yếu. Trên cơ sở đó có những biện pháp giúp đỡ các em vươn lên trong học tập. Không nên tỏ thái độ quá căng thẳng với học sinh, trái lại cần tỏ thái độ thông cảm với các em, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhẹ nhàng động viên cố gắng vươn lên. Cần quan tâm đặc biệt đế đối tượng học sinh cá biệt Để học sinh không tái phạm khuyết điểm là cả một thành công lớn, rất lớn. Nhất là những học sinh cá biệt, cần có biện pháp giáo dục phù hợp, tránh “đao to búa lớn”.

Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm lớp bằng nghiệp vụ sư phạm, tình thương, trách nhiệm phải tìm mọi biện pháp, cách thức, để biến nhà trường thành đại gia đình, lớp là tổ ấm, tăng cường chất lượng, hiệu quả giáo dục ( cả về văn hóa và về đạo đức ) nhằm biến khẩu hiệu “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thành một hiện thực của Thầy và trò. Từ đó mà thực hiện giữ vững sĩ số học sinh. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm lớp phải tạo được thiện cảm và lòng tin cho học sinh. Từ đó mới xây dựng được tập thể đoàn kết, mới củng cố được đội ngũ cán bộ lớp, đoàn. Phải nắm được đội ngũ cán bộ ấy thì mới có thể điều khiển được tình hình của lớp, mới đưa được lớp vào nề nếp, sau đó mới hy vọng đưa phong trào của lớp đi lên. Có kế hoạch đi thăm nhà phụ huynh, nhất là những học sinh là cán bộ lớp, là những học sinh cá biệt, những học sinh học khá đang cần vận dụng để kèm cặp các học sinh học yếu… Thường xuyên gặp các giáo viên giảng dạy bộ môn: nắm danh sách những học sinh học yếu. Trên cơ sở đó có những biện pháp giúp đỡ các em vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm lớp không nên tỏ thái độ quá căng thẳng với học sinh, trái lại cần tỏ thái độ thông cảm với các em, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhẹ nhàng động viên cố gắng vươn lên. Cần quan tâm đặc biệt đế đối tượng học sinh cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp, tránh “đao to búa lớn”. Nhiều giáo viên, khi các em vi phạm nôi quy trường lớp, thường yêu cầu viết tự kiểm, thậm chí mời phụ huynh lên trường, dùng những biện pháp mạnh để răn đe … Đó là những biện pháp không hiệu quả nên giáo viên chủ nhiệm cần:  tìm hiểu tâm lí, phân công cho những học sinh có tình cảm riêng tư kèm cặp, nhờ những học sinh học khá kèm giúp, tha thứ cho những khuyết điểm không cố ý, gặp phụ huynh để cùng bàn bạc, động viên, mời đến nhà riêng của mình để khuyên nhủ, cho mượn những sách vở mà học sinh đó cần để học, nhờ các giáo viê bộ môn “nhẹ tay”, lấy sự tiến bộ nào đó để biểu dương, có khi lấy mặt mạnh nào đó để giao công việc, tạo sự gần gủi giữa các học sinh cá biệt … Nói chung là không nên sống cách biệt với những học sinh này. Trái lại càng gần gủi, càng thương yêu, càng nâng đỡ, càng tạo điều kiện thử thách, biểu dương và nhất là kèm cặp giúp đỡ các học sinh đó tiến bộ trong học tập … là những biện pháp giáo dục hiệu quả nhất để những học sinh ấy tiến bộ. Không những không bỏ học mà còn là lực lượng mạnh trong những hoạt động thúc đẩy lớp tiến lên.

Một điểm cần chú ý là giáo viên chủ nhiệm phải hình thành được các tổ nhóm học tập là vô cùng cần thiết để tạo mối quan hệ đoàn kết trong học sinh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau tiến bộ, khi ấy các em sẽ cảm thấy yêu trường mến lớp hơn, hứng thú hơn trong học tập…

 

Mạnh Thắng