sogd

Văn Bản

 

Công văn số 2449 ngày 08/10/2018  hướng dẫn tổ chức Cuộc thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay l cấp tỉnh năm học 2018-2019(Tải về)

Văn bản hướng dẫn thi HS giỏi cấp Tỉnh năm học 2018 – 2019(Tải về)

Văn bản hướng dẫn Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019(Tải về)

Văn bản hướng dẫn thi Khoa học kĩ thuật (Tải về)

Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II (Tải về)

Văn bản chỉ đạo ứng dụng CNTT (Tải về)

Đề và đáp án thi THPT quốc gia năm 2018 của Bộ Giáo Dục xem

Văn bản hướng dẫn thi Học sinh giỏi các cấp (Tải về)
 
Kế hoạch thời gian năm học 2018 -2019 (Tải về)